På många håll i världen är tilltagande färskvattenbrist ett aktuellt problem, och allteftersom allt fler människor kan räknas till en konsumtionsstark växande medelklass kan vi förvänta oss att förbrukning och efterfrågan på vatten i hushåll kommer att öka; vissa uppskattningar pekar på en 230%-ig ökning fram till 2050.

Hushållens användning av vatten består typiskt av WC (30%), disk och matlagning (20%), hygien (badrum, exklusive WC ) (30%) och tvätt (20%), medan studier har visat att andelen varmvattenanvändning för dusch och annan hygien kan uppgå till över 60%. I ett typiskt hushåll betyder detta en vattenförbrukning på runt 84 liter vatten per dygn för hygienändamål. Genom att lokalt behandla hygiengråvatten och återanvända det för hygienbruk kan vårt exempelhushåll minska sin vattenförbrukning med 30 kubikmeter och sin elförbrukning med 1500 kWh, vilket motsvarar uppemot 30-40% av den totala elenergianvändningen i en mindre lägenhet.

Återanvändning av gråvatten har tillämpats på olika sätt under en stor del av vår moderna historia. Idag förekommer i vissa länder att man återanvänder gråvatten för till exempel bevattning och spolning av WC . Däremot så är återanvändning av gråvatten för hygienbruk (dusch och bad) nästan ett helt okänt område som kännetecknas av stor kunskapsbrist.

I HSB Living Lab undersöker Chalmers tillsammans med Graytec AB i ett pågående projekt förutsättningarna att återvinna vatten från dusch/handfat och återanvända det för hygienändamål. I förlängningen kommer det även att vara intressant att återanvända spillvatten för WC-spolning.

Written by admin

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.