När det kommer till hantering av dagvatten är en vanlig uppgift för ingenjören att beräkna avrinning och dagvattenflöden för olika områden, så som fastigheter och kvartersmark. När man dimensionerar dagvattenhantering brukar man göra det för regn med en viss återkomsttid och varaktighet, som till exempel ett 5-årsregn med 20 minuters varaktighet. Här spelar regnintensiteten en viktig roll och det statistiska sambandet mellan återkomsttid och regnintensitet ser ut så här:

R_{i} = 190\:T^{\frac{1}{3^{}}{}}\frac{ln(\Delta t{_{i}})}{\Delta t{_{i}}^{^{0.98}}}+2\:(ls^{^{-1}} ha^{-1})

Den här formeln (Dahlström 2010) ser ganska komplicerad ut, men låt oss reda ut vad som är vad här.

T är återkomsttiden för regnet uttryckt i månader (1-120).

Δti är varaktigheten uttryckt i minuter (5 minuter – 24 timmar).

Termen +2 kommer från en sorts medelintensitet för så kallat monotont ihållande regn.

Ska man uttrycka det i ord så kan man säga att ju längre återkomsttid och kortare varkatighet man stoppar in, desto mer intensiva regn spottar ekvationen ut. Detta känns även rent intuitivt helt logiskt: mer intesiva och långvariga regn händer inte lika ofta (längre återkomsttid) som mindre intensiva, kortvariga regn.

Nu funkar ekvationen ovan bra i de flest fall, men 2018 kom man ut med en reviderad ekvation (Dahlström 2018):

i(R,T_{R}) = A \times (JJA_{temp}^{(1.9-0.1\cdot ln(JJA_{rain}))}+0.54\times JJA_{temp} \times \sqrt{JJA_{rain}}) \times R^{0.3}\times \frac{ln(T_{R})}{T_{R}^{0.9}}

i = regnintensitet (liter per sekund och hektar)

R = återkomsttid (månader)

JJAtemp = normal medeltemperatur (30 år) för sommarmånaderna juni, juli och augusti

JJArain = normal summanederbörd (30 år) för sommarmånaderna juni, juli och augusti

TR = regnvaraktighet, minuter
A = en nationell faktor, för Sverige =1.19

Ännu är det dock Dahlström 2010 som är branschstandard och också den som rekommenderas i Svenskt Vatten P110. Min gissning är att den så kommer förbli till dess Svenskt Vatten uppdaterar sin P110.

Written by admin

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.